fbpx

ABD Vize Bülteni Rehberi: Vize Bülteni Nedir?

14 dk. okuma süresi
Yayınlanma: May 3, 2024
|
Son Güncelleme: Mayıs 07, 2024
 • Bu içerikte verilen bilgiler yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve yasal tavsiye olarak yorumlanmamalı veya lisanslı bir avukata danışmanın yerine geçmemelidir. Kişiselleştirilmiş rehberlik için lütfen avukatlarımıza danışın.

ABD Vize Bülteni’ni anlamak, Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet iznine giden yolu yönetmeye çalışan göçmenler için en zorlu adımlardan biri olabilir. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından aylık olarak güncellenen bu detaylı belge, vize uygunluğu ve öncelik tarihleri (priority date) hakkında hayati bilgiler sunar ki bunlar, başvuru sahiplerinin vize başvurularıyla ilerleyebilmeleri için ne zaman harekete geçebileceklerini belirlemede çok önemlidir.

Bu rehber, hem aile hem de istihdam üzerinden yapılan göçmenlik vizelerinin başvuru sahiplerine yönelik olarak hazırlanmış, net ve pratik bir yaklaşım sunarak Vize Bülteni’ni nasıl okuyup yorumlanacağını açıklamayı amaçlamaktadır.

Vize Bülteni Nedir?

Vize Bülteni, göçmen vize numaralarının uygunluğu hakkında güncel bilgiler sağlayan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın aylık bir yayınıdır. Aile veya istihdama dayalı kategoriler aracılığıyla Green Card başvurusunda bulunan kişiler için, başvurularını ne zaman yapabileceklerini belirtir.

Vize Bülteni Bize Ne Tür Veriler Sağlar?

 • Vize Kotaları ve Kategorileri: ABD, farklı kategorilerdeki göçmen vizeleri için yıllık sınırlamalara sahiptir ve Vize Bülteni bu kotalardaki ilerlemeyi gösterir. Her vize kategorisi bir satır numarası veya “öncelik tarihi”ne sahiptir.
 • Öncelik Tarihleri (Priority Dates): Öncelik tarihi, başvuru sahibinin göçmenlik dilekçesini ilk olarak ne zaman sunduğunu belirten tarihtir. Vize uygunluğu, kişinin öncelik tarihine, o kategorideki vize talebine ve ülke sınırlamalarına bağlıdır.
 • Bültenin Bölümleri: Vize Bülteni, aile sponsorluğundaki tercihler (family-sponsored preferences) ve istihdama dayalı tercihler (employment-based preferences) olmak üzere iki ana bölüme sistemli bir şekilde ayrılmıştır; her biri çeşitli kategoriler ve ülkeler içerir. Ek olarak, bülten, başvuru sahiplerinin ne zaman başvurabileceklerini belirlemek için hayati önem taşıyan iki ana tabloyu içerir: “Final Action Dates” ve “Dates for Filing.” Hangi tablonun durumunuza uygun olduğunu ve bu bilgileri nasıl etkili kullanacağınızı anlamak için aşağıdaki bölümleri okuyunuz.
 • Bülteni Kontrol Etme: Başvuru sahipleri, bir vizenin kendileri için açık olup olmadığını belirlemek ve vize uygun olduğunda başvuru sürecinde ilerlemek ya da hazırlık yapmak için öncelik tarihlerini Vize Bülteni’nde listelenen tarihlerle karşılaştırmalıdır.

Vize Bültenindeki Tercih Kategorileri (Preference Categories) Nelerdir?

Vize Bülteni’nde, göçmen vizelerinin tahsisini organize etmek ve önceliklendirmek için tercih kategorileri kullanılır. Bu kategoriler, her biri kendi içlerinde de ayrılan aile sponsorluğundaki ve istihdama dayalı vizeler olmak üzere esas olarak ikiye ayrılmıştır. İşte her birinin kısa bir özeti:

İstihdama Dayalı Tercih Kategorileri (Preference Categories) Nelerdir?

 • 1. Kategori (EB-1): Öncelikli Çalışanlar — Bu kategori, sanat, bilim, eğitim, iş veya spor alanlarında olağanüstü yeteneklere sahip bireyleri, seçkin profesörleri ve araştırmacıları ve belirli çok uluslu yönetici ve müdürleri içerir.
 • 2. Kategori (EB-2): İleri Düzey Eğitim veya Olağanüstü Yetenek — İleri düzey eğitim gerektiren meslek sahipleri (en az yüksek lisans diploması ya da lisans diploması ile beraber 5 yıllık iş tecrübesi) veya sanat, bilim veya iş alanlarında olağanüstü yeteneğe sahip bireyler bu kategori altında yer alır.
 • 3. Kategori (EB-3): Yetenekli İşçiler ve Profesyoneller — Bu kategori, en az iki yıllık iş deneyimi veya eğitime sahip yetenekli işçileri ve en az lisans derecesine sahip profesyonelleri içerir.
 • Diğer İşçiler (EB-3): Vasıfsız İşçiler — Bu alt kategori, iki yıldan az eğitim veya deneyim gerektiren mesleklerde iki yıldan az deneyime veya eğitime sahip yabancıları kapsar.
 • 4. Kategori (EB-4): Özel Göçmenler — Bu kategori, belirli özel göçmenleri, dini çalışanları, ABD yabancı hizmet görevlerinde çalışanları, uluslararası kuruluşlardan emekli olmuş çalışanları ve özel hükümler aracılığıyla uygun olan diğerlerini içerir.
 • 5. Kategori (EB-5): Göçmen Yatırımcılar — Bu kategori, ABD ekonomisine katkıda bulunan ticari girişimlere yatırım yapan ve ABD çalışanları için en az 10 tam zamanlı istihdam yaratan veya koruyan yabancı yatırımcılar için ayrılmıştır.

Aile Temelli Tercih Kategorileri (Preference Categories) Nelerdir?

 • 1. Kategori (F1): ABD Vatandaşlarının Evlenmemiş Yetişkin Çocukları — Bu kategori, ABD vatandaşlarının evlenmemiş oğulları ve kızları ile birlikte onların küçük çocuklarını içerir.
 • 2. Kategori (F2): Daimi İkamet Sahiplerinin Yakınları
 • F2A: Daimi ikamet sahiplerinin eşleri ve küçük çocukları.
 • F2B: Daimi ikamet sahiplerinin evlenmemiş oğulları ve kızları (21 yaş ve üzeri).
 • 3. Kategori (F3): ABD Vatandaşlarının Evli Çocukları — Bu kategori, ABD vatandaşlarının evli oğullarını ve kızlarını, eşlerini ve küçük çocuklarını kapsar.
 • 4. Kategori (F4): Yetişkin ABD Vatandaşlarının Kardeşleri — Bu kategori, yetişkin ABD vatandaşlarının kardeşlerini, eşlerini ve küçük çocuklarını içerir.

Öncelik Tarihinizi (Priority Date) Nasıl Bulursunuz?

Göçmen vizesi için öncelik tarihi, ABD göçmenlik sürecinde önemli bir unsur olarak, vize almak için sıradaki yerinizi belirler. Öncelik tarihi, vize kategorisine ve başvuru sürecinin detaylarına göre değişiklik gösterir. İşte farklı göçmen vize kategorileri için öncelik tarihinin nasıl belirlendiği:

Aileye Dayalı Vize Kategorileri

F1, F2A, F2B, F3, F4 Kategorileri: Öncelik tarihi, ABD vatandaşı veya yasal daimi ikamet sahibi sponsorun göçmen vize dilekçesini (Form I-130, Yabancı Akraba İçin Dilekçe) ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) ile ne zaman dosyaladığı tarih olarak belirlenir.

İstihdama Dayalı Vize Kategorileri

 • EB-1 (Birinci Kategori): Çoğu başvuru sahibi için öncelik tarihi, göçmen dilekçesi (Form I-140, Yabancı İşçi İçin Dilekçe) USCIS ile düzgün bir şekilde dosyalandığı tarih olarak belirlenir.
 • EB-2 ve EB-3 (İkinci ve Üçüncü Kategoriler): Eğer bir PERM İş Gücü Sertifikasyonu gerekiyorsa, öncelik tarihi iş gücü sertifikasyonu başvurusunun Çalışma Bakanlığı’na sunulduğu tarih olarak belirlenir. İş gücü sertifikasyonu gerekmeyen durumlarda (örneğin, National Interest Waivers), öncelik tarihi I-140’ın dosyalandığı tarihtir.
 • EB-4 (Dördüncü Kategori) ve EB-5 (Beşinci Kategori): Öncelik tarihi, dilekçenin (sırasıyla I-360 veya I-526) USCIS ile dosyalandığı tarih olarak belirlenir.

Çeşitlilik Vizesi Piyangosu

Öncelik tarihi, Çeşitlilik Vizesi Piyangosu kazananları için geçerli değildir. Bunun yerine, vize başvurusu yapma hakkı, belirli mali yıl için piyangoda seçilmekle gelir.

Hangi Tabloyu Kontrol Etmeli: “Dates for Filing” mi yoksa “Final Action Dates” mi?

Hali hazırda ABD’de bulunuyorsanız ve statü ayarlama süreci (adjustment of status) ile göçmen vizesi başvurusunda bulunmayı planlıyorsanız, hangi tabloya bakmanız gerektiğini bilmek hayati önem taşır.

Statü ayarlama (adjustment of status), Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan bireylerin, vize işlemleri için ülkelerine dönme gerekliliği olmaksızın yasal daimi ikametgah statüsü veya Green Card başvurusunda bulunmalarına olanak tanıyan bir prosedürdür.

Statü ayarlaması yoluyla göçmen vize başvurusunda bulunurken, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) web sitesini aylık olarak takip etmek çok önemlidir. Bu sayfa, statü ayarlama başvurunuzu ne zaman sunmanız gerektiğini belirlemek için Vize Bülteni’ndeki iki tablodan hangisini kullanmanız gerektiğine dair rehberlik edecektir. Genellikle, başvuranlardan daha fazla göçmen vizesi mevcut ise, USCIS başvuru sahiplerine “Dates for Filing” tablosunu kullanmalarını tavsiye eder. Aksi takdirde, “Final Action Dates” tablosu önerilir.

Vize Bülteni’ni Nasıl Okumalısınız?

Vize Bülteni’ni etkili bir şekilde okumak için üç temel bilgiye sahip olmanız gerekir.

 1. İlk olarak, hangi vize kategorisine ait olduğunuzu bilmelisiniz.
 2. İkinci olarak, öncelik tarihinizin (priority date) ne olduğunu bilmelisiniz.
 3. Son olarak, ABD içinden başvuruyorsanız, “Dates for Filing” veya “Final Action Dates” tablolarından hangisini kontrol etmeniz gerektiğini belirlemelisiniz.

Bu bilgileri topladıktan sonra, vize kategorinizin “C” (current) gösterip göstermediğini veya listelenen tarihin öncelik tarihinizden sonra olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Eğer durum böyleyse, göçmenlik başvurunuzu USCIS’e sunabilirsiniz. Ancak, kategoriniz “C” (current) değilse veya listelenen tarih öncelik tarihinizden önceyse, başvurunuzu sunmak için kategorinizin açılmasını beklemeniz gerekir.

Vize Bülteninin Doğru Okunması Neden Önemlidir?

Vize Bültenini doğru okumak, özellikle ABD göçmenlik sürecinde ilerleyen kişiler için çeşitli nedenlerden dolayı çok önemlidir:

 • Başvuruların Zamanında İşleme Alınması: Vize Bülteni, başvuru sahiplerine ne zaman göçmen vizesine başvurabilecekleri veya ne zaman statülerini daimî oturma iznine ayarlayabilecekleri konusunda bilgi verir. Başvuru sahipleri, “Dates for Filing” veya “Final Action Dates” olmak üzere hangi tabloya bakmaları gerektiğini anlayarak, başvurularını göndermek için en uygun zamanı doğru bir şekilde belirleyebilirler.
 • Gecikmelerden Kaçınmak: Vize Bülteninin yanlış yorumlanması, erken veya geç başvurulara yol açarak gecikmelere veya reddedilmelere neden olabilir. Doğru yorumlama, başvuru sahiplerinin yalnızca vizeler gerçekten açık olduğunda ilerlemelerini sağlayarak gereksiz komplikasyonları önler.
 • Planlama ve Hazırlık: Geleceklerini planlayan kişiler ve aileler için, vize alma olasılıklarının ne zaman olacağını bilmek istihdam, eğitim ve ikametle ilgili kararları etkileyebilir. Vize Bülteni, hayata ilişkin bu önemli olay hakkında bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olabilecek bir tahmin sağlar.
 • Yasal Uyumluluk: Göçmenlik yasalarına uyumlu kalmak hayati öneme sahiptir. Vize Bülteni, başvuru sahiplerinin uygun zaman aralıklarında başvuruda bulunarak yasal çerçeveye uymalarını sağlamaya ve böylece vize onayına uygunluklarını sürdürmelerine yardımcı olur.
 • Beklentileri Yönetmek: Vize Bülteni, göçe dair zaman planlamasına ilişkin gerçekçi beklentilerin belirlenmesine yardımcı olur. Öncelik tarihlerine ve vize uygunluğuna bağlı olarak vize almanın ne kadar sürebileceğini anlamak, kişisel ve finansal planlamayı daha etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilir.

Vize Bültenindeki Önemli Terimleri Öğrenin

İşte Vize Bülteninde bulunan temel terimlerin bir açıklaması:

 • Güncel / Current (C): Bu tanım, öncelik tarihlerine bakılmaksızın, o kategorideki tüm başvuru sahipleri için vize numaralarının mevcut olduğu anlamına gelir.
 • Yetkisiz / Unauthorized (U): Bu kategoride vize numaralarının verilmesine izin verilmediğini belirtir.
  Yakın Akraba / Immediate Relative: Bunlar, yıllık sayısal sınırlaması olmayan aile temelli vize kategorileridir. Bunlar arasında ABD vatandaşlarının eşleri, reşit olmayan çocukları ve ebeveynleri yer alıyor.
 • Son İşlem Tarihi / Cut-Off Date: Bu terim genellikle Final Action Date ile birbirinin yerine kullanılır ve aynı süreci, yani belirli bir ayda vize için işlenecek son öncelik tarihini belirtir.
 • Sorumluluk Bölgesi / Chargeability Area: Göçmen vizesi başvurusunun sayıldığı ülkeyi ifade eder. Genellikle başvuru sahibinin doğduğu ülkedir ve ülkeye göre vize sınırlamaları nedeniyle sıradaki yerini etkiler.

Vize Numaralarının Gerilemesi Nedir?

Vize Bülteni’nin son tarihleri genellikle zamanla ilerler ancak durumun böyle olmadığı durumlar da olabilir. Farklı öncelik tarihlerine sahip başvuru sahiplerinin vize numarası talebindeki dalgalanmalar, son tarihlerin farklı hızlarda hareket etmesine, hatta gerilemesine neden olabilir. Vize gerilemesi meydana geldiğinde, bu durum belirli bir kategori veya ülkede vize almak isteyen başvuru sahiplerinin, o ay için mevcut vize sayısından daha fazla olduğu anlamına gelir. Bu durum genellikle mali yılın sonuna doğru vize verilmesinin yıllık kategoriye veya ülke başına sınırlamalara yaklaşmasıyla gerçekleşir. Öncelik tarihiniz bir önceki aya ait son tarihle eşleşse bile son tarihlerin bir aydan diğerine değişebileceğini unutmayın. Bununla birlikte, 1 Ekim’de yeni mali yıl başladığında, genellikle yeni bir vize tedariki sağlanır ve bu, tarihlerin gerilemeden önceki durumuna dönmesine neden olabilir.

Vize Bülteni Neden İlerlemiyor?

Vize Bülteni değişmeyebilir veya öncelik tarihleri, genellikle vize arz ve talebinin dinamikleriyle ilgili olan çeşitli nedenlerden dolayı ilerlemeyebilir:

 • Yıllık Vize Limitleri: Her vize kategorisinin ABD kanunları tarafından belirlenen yıllık sayısal limitleri vardır ve ayrıca ülke bazında limitler de mevcuttur. Bu sınırlara ulaşıldığında, bir sonraki mali yıla kadar başka vize verilemeyecek ve bu da tarihlerin gecikmesine neden olacak.
 • Yüksek Talep: Belirli kategorilerdeki veya ülkelerdeki başvuru sahiplerinden vize talebinin yüksek olması durumunda, mevcut vizeler hızlı bir şekilde kullanılabilir ve bu da öncelik tarihlerinin ilerlemesinin durmasına ve hatta potansiyel olarak gerilemesine neden olabilir.
 • İşleme Gecikmeleri: ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) veya Dışişleri Bakanlığı içindeki idari veya işleme sorunları, öncelik tarihlerinin hareketini yavaşlatabilir. Bunun nedeni teknik sorunlar, personel sıkıntısı veya işlem sürelerini etkileyen politika değişiklikleri olabilir.
 • Talepteki Dalgalanmalar: Beklenmeyen sayıda başvuru veya diğer kategorilerdeki vizelerin kullanılması gibi başvuru oranlarındaki değişiklikler, öncelik tarihlerinin hareketini etkileyebilir. Örneğin, bir kategori açıldıktan sonra beklenenden daha fazla kişinin başvurularına devam etmesi diğerlerinin hareketini yavaşlatabilir.
 • Yasal veya Politika Değişiklikleri: Bazen göçmenlik yasasında veya politikasında yapılan değişiklikler, vizelerin nasıl tahsis edildiğini ve işlendiğini etkileyebilir, potansiyel olarak Vize Bültenindeki öncelik tarihlerinin ilerlemesini dondurabilir veya yavaşlatabilir.

Göçmenlik Avukatlarımızdan Destek Alın

ABD göçmenlik sisteminin karmaşıklığıyla baş etmek göz korkutucu olabilir, ancak bununla tek başınıza yüzleşmek zorunda değilsiniz. Oguz Law ekibinin deneyimli göçmenlik avukatlarından kişiye özel yardım alın. Özel ekibimiz, göçmenlik yolculuğunuzun her adımında size rehberlik edecek, seçeneklerinizi anlamanızı ve vize başvuru sürecine hazırlanmanızı sağlayacak donanıma sahiptir.

Vize Bülteniyle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Vize Bülteni Ne Sıklıkta Güncellenir?

Vize Bülteni Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı tarafından aylık olarak güncellenmektedir. Genellikle her ayın ortasında yayınlanır ve bir sonraki ay için bilgi sağlar.

Öncelik Tarihleri Ne Sıklıkta Değişir?

Vize Bültenindeki öncelik tarihleri, alınan vize başvuru sayısı, verilen vize sayısı, ülke bazında vize limitleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak aylık olarak değişir. Bu tarihler, belirli kategorilerdeki ve ülkelerdeki vize talebine bağlı olarak ilerleyebilir, aynı kalabilir veya bazen gerileyebilir.

Vize Yığılması Ne Demektir?

ABD göçmenlik yasalarının belirlediği yıllık sayısal sınırlara göre belirlenen, mevcut kontenjanlardan daha fazla vize başvurusu olduğunda “vize birikmesi” meydana gelir. Bu yığılma, talebin yıllık tahsis edilen kotaları aştığı vize kategorilerinde yaygındır ve bu durum, işlenmemiş veya bekleyen başvuruların yığılmasına yol açar.

Vize Bültenindeki Kategorimde Fazla Başvuru Varsa Ne Yapmalıyım?

Vize Bültenindeki kategorinize çok fazla başvuru yapıldıysa, yapabileceğiniz ilk eylem Vize Bültenini düzenli olarak takip etmektir. Kategorinizdeki öncelik tarihinde meydana gelen herhangi bir değişiklik hakkında bilgi sahibi olmak çok önemlidir; çünkü bu, başvurunuzun ne zaman ilerleyeceğine hazırlanmanıza yardımcı olacaktır. Böylece, süreciniz hızlanmasa da kategoriniz açıldığında hemen harekete geçmeye hazır olabilirsiniz.

Bekleme Süresi Kısaysa Aile Temelli Kategoriden İstihdam Temelli Kategoriye Geçebilir miyim?

Evet, bekleme süresi daha kısaysa, aile temelli vize kategorisinden istihdam temelli vize kategorisine geçebilirsiniz, ancak bu kategori için gerekli uygunluk koşullarını karşılamanız gerekmektedir. Bu geçiş, yeni bir başvuru sürecinin başlatılmasını gerektirecektir.

İlgili İçerikler:

  Diğer içerikler

  ABD Vize Bülteni Rehberi: Vize Bülteni Nedir?
  May 3, 2024

  Oguz Law ekibinin hazırladığı ABD vize bültenini okuma rehberini keşfedin.

  14 dk. okuma süresi

  Amerika’da Trademark (Marka Tescil) Başvurusu Yaparken Avukatla Temsil Zorunluluğu
  Nis 26, 2024

  Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi (USPTO) nezdinde marka başvurusu yaparken belirtmeniz gereken bilgilerden birisi de ikamet adresidir. Hatta öyle ki, başvuru sırasında verilen adres eksikse (örneğin, sokak adres bilgisi yoksa) USPTO, tam adresi istediğini belirten bir Ofis Action çıkarabilir. Peki, bu bilgi USPTO tarafından başvurunuzu işleme almak için neden bu kadar önemli? Tabii […]

  4 dk. okuma süresi

  Kaliforniya’da Araç Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler
  Nis 22, 2024

  Yazımızda Kaliforniya’da bir araç kazası sonrası haklarınızı korumak için öncelikli olarak yapılması gerekenleri açıkladık.

  17 dk. okuma süresi